ตลาดรถมือสอง
follow us Home - ROD123.COM
รอบรู้เรื่องรถยนต์
ค้นหาบทความในหมวดนี้
รอบรู้เรื่องประกันภัยรถยนต์
ประเภทของการประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ >>  รอบรู้เรื่องประกันภัยรถยนต์

Car insurance การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประกันภัยรถยนต์ - ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2. การประกันภัยรถยนต์ - ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ - ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบก จะต้องมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้ หากไม่ทำจะมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากทำแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ที่รถให้เห็นชัดเจน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นี้ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

การประกันภัยรถยนต์ - ภาคสมัครใจ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด คือ
1.1 รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
1.2 รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
1.3 รับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
1.4 รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2. กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากกรมธรรม์ประเภท 1 คือ
2.1 รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
2.2 รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.3 รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

3. กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก
3.1 รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
3.2 รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

4. กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
4.1 รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 , 2 และ 3 มีให้เลือก 2 แบบ คือ
1. แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ คุ้มครองผู้ขับขี่ทุกคนที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่รถยนต์คันเอา ประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง
2. แบบระบุผู้ขับขี่ สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 คน

ข้อดีของการทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ ดังนี้
1. ผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน มีช่วงอายุ 18-24 ปี ลดเบี้ย 5%
2. ผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน มีช่วงอายุ 25-35 ปี ลดเบี้ย 10%
3. ผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน มีช่วงอายุ 36-50 ปี ลดเบี้ย 20%
4. ผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน มีช่วงอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ลดเบี้ย 15%

กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ สามารถใช้สำหรับ รถเก๋ง , รถปิคอัพ , รถตู้นั่งไม่เกิน 7 คน และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และหากช่วงอายุของผู้ขับขี่ทั้ง 2 คนไม่เท่ากัน ให้ใช้ช่วงอายุที่ได้รับส่วนลดอัตราเบี้ยน้อย เป็นเกณฑ์ เช่น หากระบุผู้ขับขี่ที่มีอายุ 24 ปี และ 36 ปี จะได้รับส่วนลด 5%

โดยวิธีคำนวณอายุของผู้ขับขี่ = ( พ.ศ.ที่ทำประกันภัย – พ.ศ.ที่เกิดของผู้ขับขี่) + 1

ที่มา : www.axaagent-worapon.com
อ่าน 2312 ครั้ง
แบ่งปันหน้านี้
Loading...

 |  Home   |  ไฟแนนซ์รถยนต์   |  ศูนย์ซ่อมรถ   |  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง   |  ผู้ผลิตรถยนต์   |  รถเช่าเหมาคัน   |  อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์  | 
 |  รถเต็นท์   |  รถบ้าน   |  เต็นท์รถมือ2   |  รถกระบะ   |  รถอเนกประสงค์   |  รถตู้   |  รถเก๋ง   |  ราคารถใหม่   |  โฆษณาย่อย(Free Post)  | 

 ประกาศขายรถมือสอง ฟรี!
 สอบถาม/ปัญหาการใช้เว็บ
 Line : contactrod123
Copyright © ROD123.COM. All rights reserved
ติดตาม rod123usedcar